Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Сдружение „Регионален бизнес център Плевен" е неправителствена организация в обществена полза, учредено от представители на: общини неправителствени организации, фирми, физически лица и селскостопански производители от региона. Сдружението е създадено по проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса” (JOBS), инициатива на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и Министерството на труда и социалната политика.

Регионален бизнес център Плевен поддържа тесни контакти на сътрудничество с широка мрежа от бизнес центрове. Чрез своите специфични инструменти ние работим за обединяване на усилията на държавата, общините, местните банки, неправителствения сектор, частния бизнес, други институции и гражданското общество за подобряване на местното икономическо развитие. Целите, които сме си поставили са насочени към инициативи за популяризиране на региона и страната ни и привличане на национални и международни инвестиции.

Като приоритетна цел ни е развитието на туризма. Регистрирани сме като сдружение работещо в полза на туризма под № 8 в Централния туристически регистър на Министерството на икономиката енергетиката и туризма.

Бизнес центърът е представител на МФ Джобс от групата на   Българската банка за развитие и осигурява достъп и финансиране, чрез схема за финансов лизинг, както и за микрокредитиране на малки и средни предприятия.

Към Бизнес центърът е лицензиран и работи Център за чуждоезиково и компютърно обучение - Завършилите езиков или компютърен курс получават Удостоверение за ниво на владеене и познания.

Към Бизнес центърът е лицензиран и работи Център за професионално обучение - Лицензия  № 200812735 от Национална агенция за професионално образование и обучение. Предлагаме квалификация и преквалификация в:

·                     здравни грижи;

·                     бизнес обучения;

·                     строителството и строително-монтажни работи;

·                     хотелиерство, ресторантьорство и обслужване на заведения за хранене;

·                     организация на туризма, свободното време и анимация;

·                     производство на хлебни, кулинарни и сладкарски изделия;

·                     социална работа с деца, възрастни с увреждания и семейства в риск;

·                     производство на селскостопанска продукция, цветарство и озеленяване;

·                     шивачество за текстилната промишленост;

·                     икономически и административни специалности.

С това подпомагаме ефективността при търсене на работа и конкурентноспособноста на работната ръка.

Централният офис в Плевен разполага с четири зали за  обучения и компютърна зала, две зали за интервюта и офис помещения за служителите. Към Сдружението работят и изнесени офиси - Червен бряг и Левски. В Бизнес центърът работят специалисти, експерти в своята област.

Вие сте тук:Home