foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Сътрудник социални дейности - 30.01.2017

Компютърна грамотност - 20.01.2017

"Здравен асистент" и "Болногледач" - 15.01.2017

Професионални обучения

Интензивни курсове

bgenfrdeitptrues

Връзки

*КАЛЕНДАР*

Октомври 2018
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Плевен

polinagen4eva_-_Pleven_2_.jpg

Дейности & услуги

Фотоси на наши курсисти

46.jpg

за „Подобряване на жилищните условия чрез предоставяне на безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи”


Цел на програмата:

Осигуряване на холистичен подход за решаване на социалните проблеми на домакинства с ниски доходи, както и хора в неравностойно положение чрез развитие на устойчива програма, която позволява на нуждаещите се семейства да подобрят своите жилищни условия, с цел да имат скромни, достойни и достъпни жилища

Срок: октомври 2018 г. –  2020 г.
Място: „Регионален бизнес център Плевен” Плевен,  бул. Скобелев  № 20
Финансиране: Фондация „Подслон за човечеството”

Бенефициенти и очаквани резултати:

Подкрепа на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца да получат безлихвени заеми за ремонтни дейности в домовете си, което да осигури по-добро място за живот и развитие на децата и родителите.

Подробности за програмата:

Безлихвените заеми  са в размер от 200 до 1000  лева и се погасяват на малки месечни вноски в срок до 1 година. Събраните вноски се връщат в местния Фонд за жилищни подобрения и се предоставят на следващите нуждаещи се семейства. С парите от заема хората правят различни подобрения по жилищата си, за да живеят в по-адекватни условия – например ремонт на покриви, пребоядисване, смяна на дограми, топлоизолация, ремонт на бани и санитарни помещения, ВИК и други ремонтни дейности. 

Критериите за подбор

Включват следните изисквания към клиентите:

1.      Да съществува явна необходимост от подобряване на жилищните условия.

2.      Да са рискови по отношение на средата за отглеждане на деца или живеещи в лоши жилищни условия.

3.      Да отглеждат деца (до 18 год.)

4.      Да нямат възможност да извършат ремонта със собствени средства, но да имат достатъчни и по възможност, сигурни доходи.

5.      Да показват желание да подобрят жилищните си условия и готовност да допринесат със собствени усилия, вкл. чрез доброволен труд за това.

6.      Да са реални жители на града/селото/квартала, в който работи местния партньор в продължение на не по-малко от 5 години.

7.      Децата в семейството, които са в училищна възраст да посещават училище.

Определени следните насоки за критерии:

А. Семейно положение – семейството да отглежда поне едно дете.

Б. Доход, в зависимост от броя на членовете на семейството

Необходимо условие е доходът на домакинството да е достатъчен за покриване на текущите нужди на всички членове от семейството, вкл. вноската по заема за ремонт.

В.  Мотивация – желание за промяна на условията на живот и за сътрудничество

Г. Собственост – да притежават правото на ползване или собственост или учредено по нотариален ред пожизнено право на ползване върху жилището. Потребители на услугата могат да бъдат и семейства които не притежават документи за собственост или ползване, но трайно обитават жилището (не по-малко от 3г.)

 

Стъпките по процедурата за получаване на безлихвения заем не са сложни:

А) Кандидатстване: Подаване на ИСКАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМ до Регионален бизнес център Плевен (готова бланка, която предоставяме) заедно с всички документи, доказващи че кандидата отговаря на изискванията, в това число:

– Копие от лична карта на кандидата, и поръчителя.

– Документи, удостоверяващи доходите на домакинството (удостоверения, служебни бележки, извлечения и пр.);

– Декларации за семейно положение, имотно състояние и други;

 

Б) Оценка: Разглеждане на искането и приложените документи от Комисия по подбор и вземане на решение дали да се отпусне заема и при какви условия (както и всички останали детайли на заема). Комисията е от представители на „Регионален бизнес център Плевен” и Фондация „Подслон за човечеството“.

В) Сключване на договор:

– сключва се договор за заем  и се подписва  запис на заповед;

– осигурява се гарант – поне един поръчител.Поръчителите авалират записа на заповед.

Г) Изплащане на заема.

 На равни месечни вноски в зависимост от размера на безлихвеният заем.

 

Тел. 0879816688  Email: ofis.rbcp@abv.bg