foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Сътрудник социални дейности - 30.01.2017

Компютърна грамотност - 20.01.2017

"Здравен асистент" и "Болногледач" - 15.01.2017

Професионални обучения

Интензивни курсове

bgenfrdeitptrues

Връзки

*КАЛЕНДАР*

Юли 2021
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Плевен

kristiqn hinov_3.jpg

Дейности & услуги

Фотоси на наши курсисти

  5 copy.jpg

 

Проект “Заетост чрез подкрепа на бизнеса” – JOBS

“Заетост чрез подкрепа на бизнеса” – JOBS е проект на Министерството на труда и социалната политика, подкрепен от Програмата на ООН за развитие, който действа от октомври 2000 г. и ще продължи до края на 2009 г. Проектът е създал широка мрежа от 43 бизнес центъра, включително 10 бизнес инкубатора и 17 изнесени офиса в страната. Чрез своите специфични инструменти тази мрежа от неправителствени организации подпомага създаването и укрепването на микро и малки фирми и насърчава разкриването на трайни работни места в общини с висока безработица. Бизнес центровете работят и за обединяване на усилията на държавата, на общините, на местните банки, неправителствения сектор, частния бизнес, други институции и гражданското общество за ускоряване на местното икономическо развитие.

През 2003 г. бизнес центровете на JOBS учредиха своя асоциация – “Национална мрежа за бизнес развитие”. Нейната мисия е да представлява бизнес центровете и инкубаторите на национално ниво и да обогатява изградения капацитет по места. Асоциацията ще гарантира достъпност и качество на предлаганите услуги и след приключване на проекта.

Устойчива мрежа от бизнес центрове и инкубатори

Бизнес центровете и бизнес инкубаторите в мрежата на JOBS предлагат широк спектър информационни, финансови и офис услуги, консултации в различни области, пазарна информация, обучения, изработване на бизнес планове. Към 40 БЦ действат интернет центрове. В 10 от общините има и бизнес инкубатори, които предоставят помещения под наем за производство или извършване на услуги на нови и неукрепнали фирми на преференциални цени.

Инкубаторите се управляват от бизнес центъра и се обслужват от екипа му. Наемателите ползват технически и административни услуги, управленски, икономически, правни, финансови и маркетингови консултации, както и улеснен достъп до финансиране. Срокът на престой на една фирма в инкубатора е максимум 3 години. За това време се очаква фирмата да достигне устойчивост и да може самостоятелно да излезе на пазара. Главно изискване към кандидатите е да имат жизнеспособна идея за бизнес, да разкрият нови работни места и да предлагат на пазара продаваем продукт или услуга. Годишният оборот на фирмата наемател не трябва да надхвърля 1 млн.лв., а наетите работници на пълно работно време да не са повече от 50.

Над 120 фирми са започнали или разширили производството си в инкубаторите на JOBS и са разкрили 900 работни места. Преобладават предприятия от секторите текстил, хранителна промишленост, мебели, услуги и др., а близо половината подпомогнати фирми са стартиращ бизнес.

Разработване на бизнес планове и проекти

Бизнес центровете на JOBS консултират стартиращи фирми, селскостопански производители и съществуващи предприятия и подпомагат разработването на бизнес планове:

- към Гаранционния фонд за микрокредитиране на МТСП
- за инвестиционни и оборотни кредити пред различни финансиращи институции – банки, фондове, ДФ “Земеделие”, програма САПАРД и др.
- към местните „Бюра по труда” за получаване на пълния размер на едногодишно обезщетение за стартиране на собствен бизнес.

Разработват се и различни проекти за местния бизнес и други партньори към национални и международни финансиращи програми и фондове за развитие на човешките ресурси, конукрентоспособност, подкрепа за уязвими групи, инициативи за развитие на общността и др.

Съдействие за разкриване на работни места

До края на март 2008 г. по проекта е осигурена дългосрочна заетост за 31 400 души, а бизнес центровете на JOBS са предоставили 138 700 бизнес услуги на различни фирми.

Разнообразна програма за обучения

Досега 45 660 души са обучени по специализирани учебни програми към бизнес центровете на JOBS в области като финанси, счетоводство, маркетинг, мениджмънт, компютърна грамотност, чужди езици. Предлагат се редица практически обучения, сред които е и тематичният модул “Започнете собствен бизнес”. Често работодателите възлагат квалификационни обучения за нови работници и наемат успешно завършилите курса във фирмата. Това е важна услуга за общността, тъй като свързва търсещите работа с нуждата на местния бизнес от квалифицирана работна ръка.

Бизнес центровете на JOBS са обучили 1780 души до 29 г. по Националната програма на МТСП за компютърно обучение на младежи. Провеждат се и обучения за преквалификация на съкратени военни. За земеделските стопани се провеждат курсове по зайцевъдство, лозарство, производство на разсад и отглеждане на култури с добра пазарна перспектива. Курсовете се водят от експерти от бизнес центровете и външни лектори.

Асоциацията на бизнес центровете на JOBS – “Национална мрежа за бизнес развитие”, лицензира свой Център за професионално обучение, който провежда квалификационни курсове с национално признат сертификат за 113 професии. До момента центърът е обучил над 16 000 души в различни професионални курсове.


Специални инициативи

Различните компоненти на проекта привличат нови партньори и надграждат успешните практики на бизнес центровете за местно икономическо развитие и създаване на заетост.

Една от тези специални инициативи подпомага производители на билки и алтернативни земеделски продукти посредством мрежа от осем специализирани центрове в Елхово, Велинград, Полски Тръмбеш, Бяла Слатина, Дулово, Първомай, Тетевен и Карлово. Чрез поредица от обучения безработни и производители с дребен селскостопански бизнес овладяват техники за култивирано отглеждане на билки и алтернативни култури наред с основни умения как да развиват устойчив и конкурентен бизнес. Други съществени аспекти са непрекъсната подкрепа от агрономи по места, предоставяне на разсад, изграждане на сушилни и складови съоръжения, маркетинг и съдействие за развитие и сертификация на биологично производство. Инициативата е съфинансирана от Кралство Норвегия и разширява успешния пилотен проект “Билки и заетост”. Към момента центровете по този компонент подпомагат 195 производители, включително 66 стопани с биологично производство.


Инициативи, финансирани от Министерството на икономиката и енергетиката

Проект 100 (“Създаване на конкурентоспособни стартиращи предприятия”) подпомага хора с добре обосновани бизнес идеи да започнат конкурентоспособен малък бизнес. След интензивно обучение кандидатите имат възможност да развият своята идея в бизнес план, с който участват в конкурс за отпускане на безвъзмездно финансиране до 20 000 лв. Кандидатите трябва да покрият със собствени средства 20% от стойността на исканото финансиране, като това е техният личен принос за бизнеса. В периода 2004-2007 г. бяха изпълнени 7 цикъла на проекта в 13 области на страната – Видин, Добрич, Силистра, Шумен (2004); Ямбол, Монтана, Пазарджик, Сливен (2005); Стара Загора, Велико Търново, Търговище (2006); Ловеч, Хасково и Монтана (2007). Министерството на икономиката и енергетиката е осигурило за Проект 100 средства на стойност 4 400 000 лв. По проекта са обучени над 900 кандидата и са одобрени 222 бизнес плана на обща стойност 3,6 млн.лв., като 171 кандидати са създали успешни нови фирми.

През 2006 г. бяха създадени Бизнес центрове за информация и консултации в областите Ловеч и Хасково с мрежа от 8 изнесени офиси в Ловеч, Летница, Луковит, Троян и Ябланица (Ловешка област) и Ивайловград, Димитровград и Тополовград (Хасковска област). Центровете съдействат за развитието на бизнеса и повишават информираността на местните земеделски производители и предприемачи за стандартите и изискванията на Европейския съюз, както и за възможностите за кандидатстване по европейски проекти и програми. До края на март 2008 г. двата центъра и техните изнесени офиси са предоставили близо 5000 услуги на клиенти и са провели специализирани семинари за 550 микро и малки предприятия, фермери и безработни.

 Социална интеграция

Компонент “Приобщаване на ромската общност чрез подкрепа на бизнеса” стартира през декември 2006 г. Инициативата е финансирана от Фонда за глобално развитие – Великобритания, Посолството на Швейцария в София и ПРООН. Изградени са два изнесени офиса в ромски общности към бизнес центровете на JOBS в Елхово и Пещера. Те предоставят пълния пакет услуги за създаване на заетост и подкрепа на бизнеса, разработени по проекта. Очаква се до края на 2009 г. офисите в Елхово и Пещера да обучат в професионална квалификация и бизнес умения 400 души, а трудови и бизнес консултации ще получат 500 души. Предвижда се също 150 души да бъдат подпомогнати в намирането на работа и създаването на 20 нови фирми. С помощта на двата офиса вече 58 души от двата квартала са започнали работа, а 185 са завършили квалификационни курсове.

Приключили компоненти и инициативи

“Заетост за ромите” (2004-2007 г.) е пилотна инициатива, финансирана от шведското правителство с над 800 000 долара. По модела на JOBS бяха изградени два бизнес центъра в големи ромски квартали в Бургас и Пазарджик, които повишават пригодността за заетост на хората от ромската общност и подпомагат ромски предприемачи. Двата бизнес центъра предоставят квалификационни и мотивационни обучения, бизнес консултации, трудово посредничество и достъп до микрофинансиране. С осигурен допълнителен фонд от ПРООН одобрените стартиращи предприемачи по лизинговата схема могат да ползват и безвъзмездна финансова помощ до 2000 лв. за първоначални разходи за новия бизнес. Достъпът до финансиране е обвързан с изискването фирмите да наемат на работа хора от ромската общност. До края на март 2008 г. БЦ Бургас и БЦ Пазарджик са осигурили заетост за 668 души. Обучени са 1000 души, а 44 местни предприемачи получиха оборудване на лизинг за своя бизнес. ИТ центровете са предоставили 27 400 услуги.

Компонент “Създаване на стабилна заетост чрез подкрепа на бизнеса” (2005-2006 г.) се изпълняваше от бизнес центровете на JOBS във Велинград, Видин, Нова Загора, Дулово, Търговище и Шумен. Компонентът бе част от проект “Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население”, изпълняван по програма ФАР в партньорство с Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси и ПРООН. Хората от Пазарджик, Лом, Стара Загора, Дулово, Омуртаг, Венец и околните села имаха възможност да получат консултации и информация за стартиране на бизнес и да преминат обучения „Започнете собствен бизнес”. По проекта са обучени 215 души, а 50 стартиращи предприемачи са получили съдействие да намерят финансиране за своя бизнес (25 души са получили оборудване на лизинг за започване на стопанска дейност, 10 са получили заеми, а 15 са взели грант по различни програми). Центровете са съдействали на 118 селски стопани да получат държавни помощи и субсидии. Създадени са 113 трайни работни места в шестте малцинствени общности.

През 2005 г. Министерство на икономиката и енергетиката финансира две инициативи в рамките на проект JOBS за внедряване на системата “Анализ на опасностите и контрол на критичните точки” (HACCP) в предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Въвеждането на НАССР повишава конкурентоспособността на предприятията, гарантира спазването на изискванията за безопасност на храните и е задължително условие за работа на европейския пазар. Първият проект предостави безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 392 019 лв. за малки и средни предприятия от млекопреработвателната промишленост. В резултат на инициативата 66 млекопроизводителни фирми от 23 региона в страната въведоха системата НАССР. С осигуреното финансиране до 10 000 лв. за отделните предприятия те покриха 49,2% от разходите си за квалифицирана консултантска помощ, специализирано оборудване и сертификация.


През февруари 2007 г. завърши и проект НАССР за микропредприятия от бранш хлебопроизводство и сладкарство, по който 151 фирми получиха безвъзмездна консултантска помощ за внедряване на системата НАССР. Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България изпълняваше функциите на Консултантско-обучителен център за бенефициентите. Разработен бе наръчник за въвеждане на системата и представители на фирмите бяха обучени за нейното прилагане в производството. Проведеният одит в края на проекта установи, че 30% от предприятията вече са внедрили системата НАССР в практиката, а останалите разработват своите НАССР планове, за да обхванат пълния си асортимент от изделия.

Инициативата “Занаяти и заетост” (2004-2006 г.) създава повече възможности за доходи за местните занаятчии и популяризира традиционните български занаяти в страната и чужбина. Предоставят се обучения и консултации за разработване на нови продукти и по-добър маркетинг на изделията. Възможности за пряк контакт с български и чуждестранни клиенти предоставят магазинът “Къща на занаятите” в Нова Загора, разположен на магистралата за Бургас, галерия “Традиция” в София, местни занаятчийски центрове, създадени с подкрепата на JOBS във Видин, Котел и Сливен. Два електронни магазина предлагат занаятчийски изделия по интернет – www.craftcenter.org за клиенти от чужбина и www.bgcrafts.com за купувачи в България. Електронният каталог bgcrafts.info, създаден от БЦ Стралджа, предлага разнообразна информация и контакти за занаятчиите и потребителите. Проведените пет Коледни базара на занаятите в София (2001-2005 г.) с участието на занаятчии от цялата страна спечелиха много клиенти и почитатели. Съдействие по този компонент са получили 620 души, а 470 занаятчии са намерили нови пазари.

“Заетост в туризма” (2004-2006 г.) обединява различни инициативи на бизнес центровете за развитие на туризма. Дейностите са насочени към развитие на туризма в селските райони и предлагане на богата гама туристически продукти за български и чуждестранни посетители. Собственици на микро и малък семеен бизнес и предприемачи в туризма получават обучение и подкрепа за разработването на професионални и атрактивни туристически продукти, а безработни и хора от обслужващия персонал могат да придобият и доразвият необходимите умения, за да гарантират обслужване с високо качество. Бизнес центровете подпомагат местните усилия и сътрудничество в туристическия сектор. Над 1300 души са преминали обучение, като професионална помощ са получили над 2000 туристически фирми. В регионите на БЦ са разработени повече от 50 туристически маршрута, а над 170 са доставчиците на туристически услуги, които чрез компонента са рекламирани пред местни и чуждестранни туроператори.

Инициативата “Насърчаване на инвестициите” (2004-2006 г.) изгражда местен капацитет за привличане и подкрепа на инвеститори и инвестиционни проекти. Поддържат се бази данни за местни ресурси като терени, помещения, работна ръка, правни въпроси и т.н. Основните партньори в общността и екипите на бизнес центровете се запознават с най-успешните начини да рекламират местните общини и фирми пред български и чуждестранни инвеститори, а също как да посрещат и подпомагат инвеститорите през целия инвестиционен процес. Обучение по компонента са преминали около 500 души. През 2005 г. на 16 регионални срещи за насърчаване на инвестициите с участието на повече от 400 местни представители бяха разработени 44 конкретни инвестиционни предложения в осем региона на страната. Те бяха представени на различни форуми в страната и чужбина